• Reklamacja

Staramy się, aby w naszej ofercie posiadać produkty najwyższej jakości, pozbawione wad.
Za ewentualne wady odpowiadamy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego
(w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)–556(3) KC.).   
 
 Reklamacja 
 
Poprawnie składana przez Ciebie reklamacja, powinna zawierać:
- Twoje imię i nazwisko 
-  adres
- datę zawarcia umowy stanowiącej / datę zakupu, 
- przedmiot reklamacji, 
- wskazaniem Twojego żądania 
 
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Ciebie adres e-mail bądź na adres poczty.
 
UWAGA: Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.  
Reklamacje proszę zgłaszać na adres pocztowy  lub email reklamacje@ksdk.com.pl
Przykładowy formularz rekalmacyjny 
 
DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko: ....................................................................................................................................... 
Adres: ........................................................................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................................................................
tel. .............................................................................................................................................................. 
Nr rachunku bankowego.......................................................................................................... 
PRZEDMIOT REKLAMACJI: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Data nabycia towaru .................................................................................................................................. 
Nazwa towaru ............................................................................................................................................ 
Nr paragonu/faktury .................................................................................................................................. 
Nr karty gwarancyjnej ............................................................................................................................... 
Ogólna wartość towaru .............................. zł 
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................... 
Kiedy wady zostały stwierdzone ............................................................................................................ 
DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana rzeczy na wolną od wad, 
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny, 
(___) odstąpienie od umowy.  ......................................... 
............................................................................. (czytelny podpis reklamującego)